Ungdom for ombruk og rep. på Strømsø

FORENINGEN VARE fikk 150 000 kroner til kurs for ungdom i ombruk og reparasjon i 2024

Gjennom en serie workshops ønsker FORENINGEN VARE å engasjere Drammensungdom i ombruk og reparasjon, et ledd i økt bevissthet rundt bærekraftig forbruk. Ungdommene vil lære vedlikehold og reparasjon av klær og ting, og lage videoer til inspirasjon for andre. FORENINGEN VARE har fått tildelt 150 000 kroner til kurs for ungdom i ombruk og reparasjon.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?