Ungdom lærer bort programmering

Bleiker videregående skole fikk 213.000 kroner i 2017 til utstyr til programmeringskurs for grunnskoleelever.

(Foto: Bleiker videregående skole)

Elever på Bleiker videregående skole har holdt programmeringskurs for grunnskoleelever i Asker om sommeren siden 2013.

Kursene er populære og nå har de fått støtte til utstyr slik at tilbudet kan utvides til også å kunne bygge noe fysisk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?