Ungdom og birøkt

RINGERIKES BIRØKTERLAG får 250000 kroner til kubemateriale, sikkerhetsutstyr, redskap og formidling

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?