Ungdom og fjorden

SANDEFJORD RØDE KORS får 200000 kroner til ROV

Foreningen har en maritim gruppe for ungdommer, som jobber ed å finne, plukke og fjerne søppel fra holmer og skjær. Nå ønsker de å se hva som også finnes på havbunnen, slik at de ser hva som må fjernes og letter klarer å lokalisere det for å kunne hente det opp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?