Ungdom og kulturarv

Europa Nostra Norge fikk 135.000 kroner i 2019 til tiendeklassingers arbeid med betydningen av kulturminner i deres lokalmiljø.

Europa Nostra Norge vil bevisstgjøre ungdom om betydningen av kulturminner i deres lokalmiljø, gjennom å skape forståelse for et steds historie og dets påvirkning på identitet og tilhørighet.

Fem kulturminner er valgt ut: Uthusprosjektet på Røros, Blaafarveværket, Telemarkskanalen, Kongeveien over Filefjell og Tyholmen i Arendal. Elevene skal lage digitale utstillinger og skolene i prosjektet skal dele resultatet med hverandre.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?