Ungdom og kunstinstitusjoner

TRANSNATIONAL ARTS PRODUCTION (TRAP) får 900000 kroner til prosjektet Nøkkel til byen

TrAP er en uavhengig kunstprodusent og pådriver for mangfold i norsk kulturliv. De skaper produksjoner for, av og i det flerkulturelle Norge innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. Målet er at både kunstnerne og utøverne, publikum og lederne i kunst- og kulturbransjen skal gjenspeile mangfoldet i Norge. I prosjektet Nøkkel til byen kobler de ungdom med utvalgte kunstinstitusjoner i Oslo i et gjensidig samarbeid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?