Ungdom på Oslo Open 2021

OSLO OPEN får 100000 kroner til gjennomføring av arrangementet “Make your mark”

Under Oslo Open 2021 skal Make your Mark være en arena hvor ungdommer kan uttrykke seg om de tingene de bryr seg om. Det skal være en møteplass og et sted hvor ideer skapes og deles, et sted det er hyggelig å være og et sted som er lett å finne. “Her kan ungdommene lage kunst – uten at de vet at det er kunst” (sitat deltaker på piloten).

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?