Ungdom som endrer verden

DET EUROPEISKE WERGELANDSENTERET får 7299000 kroner til til læring og erfaringsutveksling for demokratiprosjekter

Det Europeiske Wergelandssenteret (EWC) er et ressurssenter for utdanning for demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og interkulturell forståelse. EWC ble etablert av Norge og Europarådet i 2008, og tjener Europarådets 46 medlemsland. I Norge samarbeider de med organisasjoner, institusjoner, museer og stiftelser. EWC har samarbeidet med Utøya og 22. juli-senteret siden 2016 om etableringen av et helhetlig nasjonalt læringstilbud tilknyttet Utøya og Regjeringskvartalet. Ungdom i Norge har gjerne god faktakunnskap om demokrati, men har mindre tro på at de selv kan bli aktive deltakere i demokratiet. Gjennom “Ungdom som endrer verden” ønsker EWC å styrke ungdoms politiske mestringstro: Troen på at du kommer til å delta i demokratiet og tilliten til at samfunnet muliggjør deltakelse. Med mange aktører, og en rekke store og små initiativer rundt om i landet som satser på ungdom og demokratilæring, ser de et behov på feltet for mer samarbeid, erfaringsutveksling og læring på tvers. Det er særlig behov for å styrke ungdoms medvirkning, kvalitet i opplæring i demokrati og menneskerettigheter, samt inkludering av ungdom som i dag engasjerer seg på andre arenaer enn i formelle demokratiske strukturer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?