Ungdom som klima- og miljøambassadører

NATUR OG UNGDOM får 1863000 kroner til kompetansebygging, arrangementer og Ungdommens Miljøskute

Organisasjonen har lokallag over hele landet, og er en viktig arena for ungdom som ønsker å gjøre noe med sitt klima- og miljøengasjement. For å bygge kompetanse og motivasjon til å jobbe videre med klima- og miljøkrisen, skal de utdanne klima- og miljøambassadører. Dette skal gjøres gjennom ulike tiltak. De skal ha kurs og seminarer regionalt og nasjonalt, hvor det fokuserer på miljøsaker og bærekraftsmålene. Videre skal ungdommene ha en foredragskampanje på skoler rundt om i landet, hvor tema er klima- og miljøutfordringer og mulige løsninger på dem. I tillegg skal de gjennomføre Ungdommens Miljøskute, som er en ekspedisjon hvor ungdom som får delta skal gjennom et faglig program, gjøre praktiske oppgaver og også arrangere debatter, strandrydding og andre arrangementer i byene de besøker underveis på seilaset.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?