Ungdommens aktivitetshus på Rommen

LIONS OSLO VBU får 250000 kroner til oppussing, innredning og utrustning av verksted

Lions Oslo VBU er opprettet av alle Lions lokalforeninger i Oslo. De ønsker å etablere en arena for arbeidstrening og læring for unge mellom 13-19 år innen ulike fagområder på Rommen i Groruddalen i Oslo. Frivillige ressurspersoner fra Lions og pensjonistforeninger i nærmiljøet skal være med å drive prosjektet. Det samarbeider også med ulike handverkslaug, NAV, bydelene, Tøyen- og Alnaakademiet og andre ressurspersoner. Lions Oslo VBU får støtte til å ruste opp og innrede møbel- og snekkerverksteder, sykkelverksteder, systue og data/elektronikk verksted.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?