Ungdommens aktivitetshus

LIONS OSLO VBU får 150000 kroner til å ferdigstille verksteder og utstyr

Lions Oslo VBU er opprettet av alle Lions lokalforeninger i Oslo. De har etablert en arena for arbeidstrening og læring for unge mellom 13-19 år innen ulike fagområder på Rommen i Groruddalen i Oslo, Ungdommens aktivitetshus. Frivillige ressurspersoner fra Lions og pensjonistforeninger i nærmiljøet er med og driver prosjektet. De samarbeider også med ulike handverkslaug, NAV, bydelene, Tøyen- og Alnaakademiet og andre ressurspersoner. Lions Oslo VBU får støtte til å ferdigstille verksteder.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?