Ungdommens barokkorkester

Senter for tidligmusikk fikk 900.000 kroner i 2017 til Ungdommens barokkorkester og rekrutteringsprogram.

Ungdommens barokkorkester er et relativt nytt orkesterinitiativ med mål om å heve norsk tidligmusikk mot et internasjonalt nivå. Tilbudet ble etablert som en prøveordning i 2015 i regi av Senter for Tidligmusikk i Trondheim, og deltakere er allerede i ferd med å hevde seg på internasjonale arenaer.

Tilbudet skal videreutvikle sterke unge musikere slik at de kan spesialisere seg på et høyt nivå innen tidligmusikk. Tilbudet består av et talentprogram i orkesterspill med en intensiv prøveperiode og konserter i på festivalen Barokkfest og et rekrutteringsprogram i samarbeid med Trondheim Barokk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?