Ungdommens Hus i Gjøvik

Teatergruppa ved Ungdommens Hus i Gjøvik får 200.000 kroner til kjøp av scene, lys og lydanlegg.

Teatergruppa ble etablert i september 2007, etter initiativ fra elever på Gjøvik videregående skole ved linje musikk, dans og drama. Målet er å skape et teatermiljø for ungdom i alderen 15 til 18 år. De unge skal selv fylle rollen som instruktører, og deltakere blir rekruttert lokalt i Gjøvik.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?