Ungdommens Hus i Gran

GRAN KOMMUNE får 140000 kroner til inventar

UngHadeland samler flere tilbud for barn og unge på ett sted i Gran sentrum, og etablerer et sted for ungdommen å møtes. Kafeen i Ungdommens Hus skal driftes av ungdommene selv og skal være et åpent, tilgjengelig og lavterskel sted å være.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?