Ungdommens hus i Rendalen

Ungdommens hus i Rendalen får 36.000 kroner til pc-er og programvare til å drive med visuell kunstutfoldelse på data, og å lære seg webdesign.

Ungdommens hus i Rendalen er opptatt av å gi et allsidig og godt fritidstilbud til ungdom i bygda fra og med 7. klasse til og med videregående skole, med aktivitetstilbud både i ukedagene, samt en helg i måneden. Det gis også et tilbud til de yngste, 4.-6. klasse, en gang i måneden.

Nå ønsker de å tilby ungdommene visuell kunstutfoldelse på data, og innføring i webdesign. Til dette trenger de gode stasjonære pc-er, med photoshop. Målet er å la all ungdom få innsikt i bruken av denne typen programvare, og kjennskap til enkel bilderedigering. Ungdomshusets nettsider skal dermed kunne driftes av ungdommene selv.

Målet er også å få til en utstilling i juli 2011 i forbindelse med “Rendalsuka”. Et eget rom i Ungdommens hus settes av til denne aktiviteten, og blir pusset opp på dugnad.

Ungdommen i Rendalen får 36.000 kroner til pc-er og programvare.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?