Ungdommens kulturbryggeri på popsenteret

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN får 500000 kroner til teknisk utstyr for fremføring og opplæring i scene-, lys- og lydproduksjon

I samarbeid med andre organisasjoner som jobber med musikktiltak for ungdom skal popsenteret tilby en ungdomsscene der deltakerne skal få erfaring og veiledning på utøver- og arrangørsiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?