Ungdommens kulturhus

Øystre Slidre kommune får 300.000 kroner til lydanlegg og sceneutstyr.

Kommunen driver en ungdomsklubb på Heggenes. Klubben har 80 medlemmer i aldersgruppen 12-19 år, og ungdommene er involvert både i valg av aktiviteter og den daglige driften. Kommunen er i gang med å bygge et nytt kulturhus som skal hete GAPAHUKEN, men mangler midler til innkjøp av lys- og lydanlegg. Dette får de nå støtte til, og det vil hjelpe ungdomsklubben til å nå sitt fulle potensial og intensjon, og tilfredsstille kvalitetskravene til de ulike aktørene som skal bruke huset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?