Ungdommens Media Crew 2023

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN får 300000 kroner til kamerautstyr og gjennomføring av kurs i video- og fotoproduksjon

Som en videreutvikling av Ungdommens Kulturbryggeri på Popsenteret skal de i 2023 etablere en satsing på ungdom med interesse for foto- og videofaget. Det vil være et kurs- og aktivitetsopplegg for inntil 20 deltakere per semester, fordelt på to kursrunder spesielt tilpasset arbeidsflyten og tempoet som kreves for å arbeide på og for kulturarrangementer og festivaler.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?