Ungdommer utvikler nye Oppsal samfunnshus

OSLO KOMMUNE BYDEL 13 ØSTENSJØ får 270000 kroner til midler til kompetanseheving for ungdom og midler til utstyr for å gjennomføre ungdommenes ønsker for Oppsal samfunnshus

I bydel Østensjø i Oslo skal et nytt kulturhus etableres. Bydelen, Deichman, Oppsal frivilligsentral og stiftelsen Oppsal Samfunnshus er alle aktører i bygget og skal samarbeide om felles løsninger og en åpen struktur i bygget. De ønsker å øke antall unge som bruker bygget og som jobber som frivillige der. For å utvikle en møteplass på ungdommenes premisser, har bydelen blitt prosjekteier i et innovasjonsprosjekt finansiert av Forskningsrådet “Et sted å være ung”. Det skal gjennomføres en medvirkningsprosess for å involvere lokal ungdom i planleggingen av kulturhuset. På bakgrunn av resultatene fra prosessen skal huset totalrenoveres og det skal tilrettelegges for deres ønskede aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?