Ungdomsavdeling – Ringve Museum

Ringve Museum får 100.000 kroner til etablering av en ungdomsavdeling for musikk og musikkinstrumenter.

Ringve Museum ønsker å etablere en egen museumsavdeling for musikk og musikkinstrumenter spesielt rettet mot barn og ungdom. Til dette prosjektet har Sparebankstiftelsen bevilget kr 100.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?