Ungdomscafé på Skarmyra

MOSS KOMMUNE fikk 650 000 kroner til workshops, utstillinger, ungdomskonserter og ungdom i arbeid i 2024

Allaktivitetshuset i Moss befinner seg sentralt mellom to av byens videregående skoler. I “hjerte” av bygget er det en kafé som er pusset opp og drevet etter ønske fra ungdommene. Skarmyra ungdomscafé er en lavterskel møteplass for ungdom, med mat, drikke og aktiviteter skreddersydd til de unges ønsker og behov. Gjennom høy grad av medvirkning fungerer kaféen som et samlingssted hvor ungdom kan få arbeidstrening, være sosiale, gjøre skolearbeid og få et måltid i trygge omgivelser. Kaféen samarbeider med de ulike videregående skoler om sambruk og drift. I tillegg samarbeider de med blant annet frivilligheten, ungdomsrådet og ulike festivaler som Verdifestivalen og Pride. MOSS KOMMUNE har fått tildelt 650 000 kr til workshops, utstillinger, ungdomskonserter og ungdom i arbeid.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?