Ungdomshus på Stampesletta i Lillehammer

200.000 kroner er bevilget til ungdomshus på Stampesletta i Lillehammer.

Etter OL i Lillehammer er Stampesletta blitt et samlingssted for ungdom. Lillehammer Idrettsforening bygger nå ut et idretts-og ungdomshus med tilbud for både organisert og uorganisert ungdom.

Bygget reises med dugnadsinnsats og Sparebankstiftelsen DNB har bevilget 200.000 kroner til blant annet nødvendig inventar.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?