Ungdomshuset i Stensparken

OSLO KOMMUNE BYDEL 4 ST. HANSHAUGEN får 350000 kroner til spesiallagde møbler og medvirkende bygging

Bydel St. Hanshaugen og Bydel Frogner skal i løpet av 2021 åpne og drifte et nytt ungdomshus i Stensparken i Oslo. Huset skal bli en attraktiv møteplass for ungdom, med ulike aktiviteter og kulturuttrykk. Ungdommer fra bydelen har deltatt i flere medvirkningsprosesser som medforskere. De har fått talerom og aktivt vært med på hele prosessen. På bakgrunn av ungdommene sine funn er det bestemt hva huset skal inneholde. Målgruppen er ungdom fra de to bydelene, men huset vil være åpent for alle som ønsker å bruke det, i aldersgruppen 12–19 år. I løpet av sommeren vil de jobbe med interiøret og de får tildeling som et bidrag til metoden “inkluderende bygging”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?