Ungdomshuset Napern1916

FRILYNT NORGE fikk 250 000 kroner til inventar til fritidsklubb i 2024

Napern1916 har mange besøkende gjennom året og er en åpen møteplass i Sandfjord sentrum, der alle i aldersgruppen 13 – 18 år er velkommen. Frilynt Norge jobber for å gi ungdom et trygt møtested og utvider nå fritidsklubben, for å bedre tilbudet. Frilynt Norge har fått tildelt 250 000 kr til inventar til fritidsklubben.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?