Ungdomskafeen Quasimodo

70.000 kroner bevilges til teknisk utstyr til Ungdomskafeen Quasimodo i Tønsberg.

Målsettingen med Ungdomskafeen er å etablere et rusfritt lavterskeltilbud midt i Tønsberg sentrum som de unge vil oppleve som attraktivt og sitt eget.

Mange ulike aktører i kirke og samfunn har respondert på denne visjonen og vært med på å virkeliggjøre ideen, og Sparebankstiftelsen bidrar med kr 70.000 til teknisk utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?