Ungdomskampanje for filmen Pøbler

Kinodokumentaren Pøbler handler om ungdommer som har falt ut av skolen. Til en kampanje av og for ungdom får produksjonsselskapet Fuglene 500.000 kroner.

Fra filmen Pøbler (foto: Pøbler/Fuglene)

Filmen handler om skolefrafall, med de unge selv som hovedpersoner. Filmen blir utgangspunkt for en landsomfattende kampanje der ungdom får muligheten til å fortelle om egne erfaringer rundt frafall. Det er opprettet en Pøbel-redaksjon bestående av ungdommer som skal jobbe med lanseringen, enten som praktikanter eller som frivillig. De har selv erfaringer med skolefrafall og langtidsledighet.

Kampanjen består av en Norgesturné med arrangement hvor det lages diskusjonsmøter i forbindelse med visning av filmen, en nettbasert diskusjons-portal og en skolepakke der temaet skolefrafall og samtalene i kjølvannet av filmen flyttes inn i klasserommet. Pøbel-redaksjon skal jobbe med blant annet skriving/produksjon for sosiale medier, arrangere og gjennomføre Norgesturneen og bidra til innhold og drift av nettportalen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?