Ungdomsklubb i Aure kommune

Ungdomsklubb i Aure kommune får 20.000 kroner til musikkutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?