Ungdomsklubben Chill

Ungdomsklubben Chill får 35.000 kroner til materialer og utstyr for bygging av legobil i ekte bilstørrelse. Ungdomsklubben er for ungdom mellom 13-18 år og de liker og sette gang kreative prosjekter som kan inspirere ungdommen og gi dem nyttig erfaring.

De har blant annet laget verdens største nisselue og forsøkt seg på å lage verdens største julekalender i papp. Nå skal de bygge en bil i Lego. Mange av ungdommene på klubben går på Glemmen videregående skole, så ramme og motor ønsker de å bygge i samarbeid med skolen. Den ferdige bilen vil de bruke på arrangementer som 17. mai, Fritidsklubbenes dag og utlån til kommunen om ønskelig.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?