Ungdomsklubben HUSET

Ungdomsklubben HUSET får 145.500 kroner til oppgradering av kjøkken, kjøkkenutstyr og matkurs for ungdom. Ungdomsklubben har 140 medlemmer og de jobber for å gi ungdommene et best mulig tilbud, både i form av engasjement, opplevelser og erfaring.

Nå ønsker de at klubben skal bli et sted hvor det skapes interesse for mat, de har kalt prosjektet for Inspirasjonalisering. Ungdommene skal få lære om mat og lære å lage mat. Gjennom dette prosjektet lages det er kafe og med det blir ungdomsklubben en møteplass, også for dem som vanligvis ikke er på ungdomsklubben. Prosjektet skal gjennomføres ved hjelp av lokal dugnadsånd og blant annet i samarbeid med skolen hvor ungdom med praktisk valgfag skal lage deler av møblementet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?