Ungdomskonferanse Grünerløkka 2024

OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA fikk 50 000 kroner til ungdomskonferansen i 2024

Ved å involvere ungdommer i organiseringen og utførelsen av årets ungdomskonferanse, skal ungdomsrådet i Bydel Grünerløkka stimulere til bred medvirkning og få god innsikt i ungdoms ønsker og behov for deres bydel. Målet er et mer tilpasset tilbud og en bedre forståelse hos politikere om hva som er viktig for ungdoms oppvekst i området. Oslo Kommune Bydel 2 Grünerløkka har fått tildelt 50.000 kroner til Ungdomskonferansen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?