Ungdomskraft i aktive lokalsamfunn

ASKER IDRETTSRÅD fikk 2 500 000 kroner til styrking av ungdomsressurser i satsingen på “Aktive lokalsamfunn” i 2024

“Aktive lokalsamfunn” er fellesbetegnelsen på Asker-idrettens innsats for å skape mer fysisk aktivitet i kommunen, utover den tradisjonelle medlemsaktiviteten i klubbene. Idrettsrådet, kommunen og private midler sikrer i spleis at idrettslagene har ressurser til å samarbeide spesielt med skolene. I dag har 33 idrettslag i Asker aktivitetsavtaler med 36 skoler, og sikrer med det at drives mer idrett og lek i og rundt skolene, uten at man trenger å melde seg inn i en klubb. Med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB skal arbeidet styrkes ytterligere, spesielt gjennom en videre satsing på ungdom til å lede og utvikle aktivitet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?