Ungdomslaget Henrik Wergelands Minne (UHWM)

Ungdomslaget Henrik Wergelands Minne (UHWM) får 300000 kroner til mobil tribune. Hovedaktiviteten til ungdomslaget er teater. De øver i samfunnshuset på Jorekstad, og salen som de disponerer til øvelser og fremføring benyttes av ulike lag og foreninger innen idrett, musikk, teater og dans. Salen har en opphøyd scene, men publikumsgulvet er helt flatt, og det er vanskelig for publikum å se godt, nesten uansett hvor de sitter. For å gi publikum en bedre opplevelse ønsker ungdomslaget å anskaffe en mobil tribune som kan settes opp ved behov. Fordi salen brukes til ulike formål er det nødvendig med utstyr som enkelt kan settes opp og tas ned igjen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?