Ungdomsledere i utvikling

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND- AKERSHUS får 50000 kroner til kursing av ungdomsledere

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?