Ungdomsmusikalen Boogie Nights

100.000 gis til musikkutstyr” til ungdomsmusikalen Boogie Nights i Gudbrandsdalen.

“Boogie Nights” er et musikalsk samarbeidsprosjekt mellom kommuner i Gudbrandsdalen. Prosjektet ble startet i 1997 for å kunne gi et tilbud til ungdom 15-25 år. I starten var det i hovedsak ungdommer fra Nord-Gudbrandsdalen som deltok, men etter hvert er det også rekruttert ungdom fra Lillehammer og Hamar.

Totalt er det 100 ungdommer fra 15 forskjellige kommuner som deltar. Alle er amatører og er i løpet av 6-7 mnd engasjert i sang, dans, drama, kor, orkester, kostyme, produksjon og så videre. I år ble det satt opp 13 forestillinger i Otta, Lillehammer og Oslo.

Sparebankstiftelsen har bevilget kr 100.000 til musikkutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?