Ungdomsmusikere og Oslo-Filharmonien

Oslo-Filharmonien fikk 50.000 kroner i 2013 til prosjekt Ung.play.

Ung.play blir en spesialoppsetning der ungdommer fra Nordstrand Ungdomssymfoniorkester skal spille utvalgte verker side om side med filharmonikerne på konsert i Oslo Konserthus. Konserten fant sted i april 2014.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?