Ungdomsoppsetning ved Ruseløkka skole

FAU RUSELØKKA SKOLE fikk 60.000 kroner i 2018 til oppsetning av ungdomsforestilling.

Ruseløkka skole er en barne- og ungdomsskole i bydel Frogner, med 570 elever. Skolen tilbyr elevene fra 4-7. klasse en frivillig kulturtime etter ordinær skoletid en gang i uka. I tillegg har skolen mange ungdommer som velger valgfaget “sal og scene”. Skolen ønsker å etablere en felles forestilling for alle disse elevene. Skolen har stort kulturelt mangfold, med 52 ulike morsmål representert.

For å gjøre forestillingen mest mulig tilgjengelig for alle får skolen støtte til oppsetningen, slik at den kan være gratis for publikum. Sparebankstiftelsen DNB dekker leie av scene, lyd og lys, samt innkjøp av mikrofoner som kan gjenbrukes.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?