Ungdomsparlamentet

Ungdomsparlament er en demokratiskole for å utvikle ungt, lokalt engasjement. Det dannes av representanter fra ulike kommuners ungdomsråd.

Deltakerne kaster sakspapirene i luften etter at alle resolusjoner er behandlet og vedtatt i parlamentet. (Foto: Fundatum)

Ungdommene deltar i et program der de blir kjent med aktuelle samfunnsspørsmål og får kursing i politikkutforming og retorikk. De deltar på møter og diskuterer med ungdommer fra andre kommuner for å få erfaring med demokratiske beslutningsprosesser.

I etterkant kan det enkelte ungdomsråd søke om såkornsmidler for å sette i gang prosjekter lokalt i sin kommune.

Organisasjonen bak prosjektet er Fundatum, en ideell stiftelse som jobber med lederutvikling og kompetansebygging for ungdom og unge voksne.

Du kan lese mer om ungdomsparlamentet på Fundatums nettside.  

Tildeling

2021: 1,88 millioner kroner til å gjennomføre Ungdomsparlamentet. 

2019: 1 million kroner til å gjennomføre Ungdomsparlamentet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?