Ungdomsprogram på Fotogalleriet

FOTOGALLERIET får 450000 kroner til treårig prosjekt mkurs og veiledning innen kunstformidling for ungdommer og unge voksne med ulik bakgrunn

Praksis for mangfold i kunsten er et tverrfaglig initiativ påvirket av ønsket om økt mangfold og medvirkning i kunstfeltet. Prosjektet består av å oppsøke unge i aldersgruppen 13-19 og 20-25 ved å holde presentasjoner i eksisterende arenaer som ungdomsklubber. I tillegg til kurs av anerkjente kurator-mentorer, vil ungdommene medvirke i den daglige driften til Fotogalleriet ved å delta på stab- og program-møter minst tre ganger i året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?