Ungdomsrådet i Ringerike

Ungdomsrådet i Ringerike får 10.000 kroner til utstyr.

Ungdomsrådet jobber for ungdommer, og består av representanter fra ungdomsskolene, de videregående skolene og fritidsklubbene i Ringerike kommune. Gaven fra sparebankstiftelsen DNB skal benyttes til ulikt utstyr til prosjekter som ungdommene selv ønsker å få gjennomført.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?