Ungdomsrom på sykehus

Corneliastiftelsen fikk 500.000 kroner i 2015 til ungdomsrom på fem utvalgte sykehus.

Et sykehus kan være skremmende for mange, og ofte kan ensomhet og isolasjon være verre å takle enn selve diagnosen. Det finnes i dag ingen egne ungdomsavdelinger i Norge og med dette faller de unge pasientene mellom alle stoler i sykehusverdenen, midt mellom Lego og rullator.

For ungdomspasientene, de langtidsinneliggende er ungdomsrommet deres nærmiljø. Her kan de spise et måltid sammen med sine kjæreste, ha besøk av venner, være seg selv, om enn bare et lite øyeblikk, og med jevnlig kontakt blir det lettere å komme hjem, både under og etter behandling.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?