Ungdomssatsing 2024-2025

GODLIA-TRASOP SKOLES MUSIKK-KORPS fikk 145 000 kroner til å sette sammen ulike musikkprosjekter med målsetting om musikkglede, utvikling og læring for ungdom i 2024

Godlia-Trasop Skoles Musikk-Korps ønsker å gjøre korpset mer attraktivt for ungdom, med et mål om å legge til rette for gode musikkopplevelser, sosial tilhørighet og høy kvalitet i undervisningen. Planene inkluderer et omfattende program over halvannet år med ulike prosjekter, som skolekonserter, samarbeid med erfaren korpspedagog, kammermusikkprosjekter, ungdomsgruppens eget prosjekt, og en studioinnspilling. Godlia-Trasop Skoles Musikk-Korps har fått tildelt midler til å realisere sine prosjekter for musikkglede, utvikling og læring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?