Ungdomstrenere

Gjerdrum IL, håndballgruppa får 100.000 kroner til trenerutdanning.

Håndballgruppa består av omtrent 200 medlemmer og de driver håndballskole og lag i alderen 6 – 18 år. I Gjerdrum er mangel på tilgjengelig trenerkompetanse en av lagets største utfordringer, og de ser på muligheten for rekruttering i egne rekker som verdifullt på flere områder. Ungdomstrenere har vært prøvd ut over en periode og dette har vært meget vellykket. Deres oppgave er å trene barn i alderen 6-12 år. Det er i dag 17 ungdomstrenere i alderen 15-19, og interessen er voksende. Klubbens mål er å øke antallet trenere til 25 i løpet av 2018, og de har laget en femårs plan for oppfølging av trenerutdanningen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?