Unge dykkeres miljøaksjon

DRAMMEN SPORTSDYKKERE fikk 175 000 kroner til utstyr til bruk i miljøtiltak under vann i sjøen i 2024

Drammen Sportsdykkere setter fokus på å engasjere og informere ungdom om miljøutfordringer i sjøen gjennom ‘Unge Dykkeres Miljøaksjon’. Dette inkluderer ryddeaksjoner, fjerning av uønskede arter, og tilbakeføring av liv i form av kunstige rev. Drammen Sportsdykkere har fått tildelt 175 000 kroner til utstyr for miljøtiltak under vann.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?