Unge fotografer – galleri og utstilling

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN fikk 357 000 kroner til innrede fotogalleri, arrangere fotoutstilling og workshop for ungdom i 2024

Popsenteret i Oslo vil etablere et fotogalleri for unge fotografer, der det skal arrangeres skiftende temautstillinger knyttet til musikk og andre kulturuttrykk. Galleriet skal også fungere som en sosial sone, der barn, unge og voksne kan samle seg. Oslo Kommune Kulturetaten har fått tildelt 357 000 kroner til å innrede fotogalleri, arrangere fotoutstilling og workshop for ungdom.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?