Unge kritikere: medvirkning & deltagelse

NORGES MUSEUMSFORBUND fikk 14 000 000 kroner til prosjektledelse, samlinger, kursing, formidling og konferanse i 2024

Prosjektet Unge kritikere nevnes både i Barne- og ungdomskulturmeldingen og Museumsmeldingen som eksempel på medvirkningsprosjekter som bidrar til økt kritisk refleksjon blant unge, og hvordan den offentlige samtalen om museene og deres plass i offentligheten kan utforskes og utfordres gjennom utstillingskritikk. Prosjektet adresserer utfordringer i samfunnet som omhandler ytringsfrihet og deltakelse i det offentlige ytringsrommet. Ytringsfrihetskommisjonens rapport peker på barn og unge som en gruppe der hets og sjikane løftes frem som en sentral utfordring når det kommer til ytringsfrihet. I dag er det enda viktigere å ruste barn og unge til å delta og i å trene seg på ytring og debatt, slik at de også håndterer tilbakemeldinger på sine ytringer. Det kan for eksempel skje gjennom utforming av utstillingskritikker og meningsytringer knyttet til disse. Museene, små som store, er viktige aktører i dette arbeidet. Norges Museumsforbund ønsker å videreføre “Unge kritikere” ved å utvikle videre en trygg arena for meningsutveksling og kritikk blant unge. Prosjektet fokuserer på å bygge en robust ytringskultur blant fremtidens borgere, og øke deres kritiske bevissthet om museenes kulturtilbud. Norges Museumsforbund har fått tildelt 14 millioner kroner til prosjektledelse, samlinger, kursing, formidling og konferanse.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?