Unge ledere i korpsene

Norges Musikkorps Forbund Øst får 2.970.000 kroner til ungt lederskap og talentutvikling i regionskorpset RØST.

Norges Musikkorps Forbund organiserer i dag over 1 600 korps over hele landet og er landets største frivillige kulturorganisasjon med cirka 60 000 medlemmer. Region Øst er organisasjonsleddet og har ansvar for 390 korps på Østlandet og er den største regionen med 16 000 medlemmer. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til opprettelse av Regionkorpset RØST. Målgruppen er unge, talentfulle musikanter i alderen 15–21 år som ønsker utfordringer ut over det som det lokale korpset kan tilby. Etter tre års arbeid med dette prosjektet skal det nå videreutvikles til å fokusere på lederutvikling av de unge talentfulle musikantene. Deltakerne skal inspireres og læres opp til å ta roller i utviklingen rundt sitt eget skolekorps og i sitt lokalmiljø. Dette skal blant annet gjøres gjennom bevisstgjøring av forbilderollen og at de kan være bindeledd for å øke samarbeidet mellom skolekorps og voksenkorps.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?