Unge møter eldre

DEN NORSKE KIRKE får 30000 kroner til uniform og kursholdere

“Unge møter eldre” er et samarbeid mellom Den Norske Kirke, lokale ungdomsskoler, sykehjem og omsorgsboliger. Diakonen holder et obligatorisk kurs for ungdommene, og deretter besøker de ukentlig avdelinger på sykehjemmene og har ulike aktiviteter sammen med eldre. Dette er en utmerket arena for kontakt på tvers av generasjoner, religiøs og kulturell tilhørighet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?