Unge Museumsetterforskerne

STIFTELSEN STOKKE BYGDETUN får 93000 kroner til foto- og datautstyr

Stokke bygdetun er et levende museum som formidler håndverk og kulturarv. Mye av aktivitetene drives på frivillig basis. Nå inviteres ungdommer inn for å forske på museumssamlingen. Frivillige og unge skal samarbeide om å registrere og dokumentere gjenstander og historier, og funnene skal formidles på stedet og på nett.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?