Unge romske stemmer

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON får 300000 kroner til utstyr og kursing

Romano kher – Romsk kultur og ressurssenter – er en virksomhet i Kirkens bymisjon. Senteret er statens kollektive oppreisning til norske romer og driftes som et samarbeid mellom Kirkens bymisjon og den romske minoriteten. Senteret driver med individuelt oppfølgingsarbeid, aktiviteter for barn og unge, formidlingsarbeid og påvirkningsarbeid knyttet til romenes rettigheter og romsk inkludering i samfunnet. Norske romer er en av de mest marginaliserte gruppene i Norge og unge romer er en av de mest marginaliserte stemmene i norsk offentlighet. Dette prosjektet har som mål å bidra til fremme og styrke unge romer sin stemme i Norge og er i denne sammenhengen helt unikt og har potensiale til å bidra til at romer også blir en del av mangfoldet av stemmer i samfunnet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?