Unge, smarte tekstilforbrukere

NF&TA AS får 3000000 kroner til prosjekt for bevisstgjøring av unge forbrukere

Hovedmålet med tiltaket er å gjøre unge forbrukere mer bevisst på konsekvensene av vårt stadig økende forbruk av klær og tekstiler, og endre forbruksmønstrene til målgruppen i mer bærekraftig retning. NF&TA ønsker å inspirere en ny generasjon til å ta smarte kles- og tekstilvalg. Forbrukeren har ikke makt til å endre tekstilnæringen alene, men spiller en viktig rolle hvis hen har kunnskap til å stille krav til bransjen, og velger mer bærekraftige forbruksmønstre. Forbrukerne er forvirret når det kommer til bærekraft og tekstiler, og når man ikke vet hva man bør gjøre, gjør man ingenting. Dette ønsker NF&TA å gjøre noe med. Dagens unge henter inspirasjon og kunnskap på nett, hovedsakelig gjennom sosiale medier, og gjennom undervisningen på skolen. Gjennom Tekstilkasjonen.no og tilknyttede sosiale medier skal de bidra med faktabaserte temasider om miljø- og klimabelastningen av tekstiler. De skal utvikle holdningskampanjer som gir bedre forståelse for hva slags konsekvenser kleskjøpet vårt har for miljø og klima, og å inspirere til mer bærekraftig klesforbruk.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?